Κυτταρική Εγγραφή

Σκληρή πικρή ταπείνωση
τρέμοντας  από έρωτα τις μοναχικές στιγμές
βαθειά ανοικτή πληγή

Κυτταρική εγγραφή

Στυφός ο ήλιος
στην άκρη της λίμνης.
Λησμονώ το παρόν μου

Ίσως η ελπίδα είναι γραμμένο να χαθεί
από μια κακή κυτταρική εγγραφή.