Το Όνειρο

Φεύγω από τις στροφές μιας έρημης πόλης
που δεν παρέχει δικλείδες ασφαλείας.
Αιωρούμαι στο κενό
σ’ ένα τέλος παράλογο.

Μια κραυγή που λιποτάκτησε μόλις τη βρήκε το φως.
Μια σιωπή που έπνιξε κάθε σκέψη.