Εισαγωγή

Με τον όρο κυτταρική εγγραφή εννοώ κάθε ερέθισμα προερχόμενο από την φύση, τους ανθρώπους, την κοινωνία, τον κόσμο ως σύνολο, κάθε ερέθισμα ορατό ή αόρατο που καταχωρείται στην προσωπικότητά μας και τη μετουσιώνει, δίνοντας την δική του διάσταση και στίγμα στην παρουσία και τον ψυχισμό μας.
Χωρίς καμία παρέκκλιση, η παρούσα ποιητική συλλογή με τίτλο «Κυτταρική Εγγραφή» γράφτηκε με γνώμονα τον σεβασμό της ζωής, των ιδιαιτεροτήτων κάθε ανθρώπου καθώς επίσης και με την πεποίθηση ότι η αγάπη, η ανιδιοτέλεια και ο σεβασμός των αντιθέσεων, αποτελούν τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, να γεφυρώσουν πολιτισμούς και οράματα. Πρόκειται για μια σπονδυλωτή κατάθεση ψυχής.