Μαρία Αντωνάτου - Msc Συμβουλευτική Ψυχολογία

Μου άρεσαν όλα τα γραπτά σου ! Έχουν  αυθεντικά παλλόμενα συναισθήματα και αυτό πραγματικά μπορείς να το
επι-Κοινωνίσεις ! Στάθηκα όμως σε αυτό που αφιερώνεις σε μια Ιερόδουλο ! Εκεί διέκρινα έναν άντρα με βαθύ σεβασμό  προς την Γυναίκα! Συμπάσχεις μαζί της! Συμπάσχεις στον πόνο της να δίνεται γενναιόδωρα και να τσαλακώνεται από μια κοινωνία ανάλγητη και κανιβαλική. Η Ιερόδουλη είναι ένας συμβολισμός για μένα αλλά που λίγοι άντρες τολμούν να αναδείξουν ! Προτιμούν την ασφάλεια των ''καθώς πρέπει'' γυναικών...Είσαι ένας ποιητής που τολμάς και συγκινείς. !