Αριστεία- Σημαιοφόρος

Ο ΆΡΙΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
Πολύς λόγος γίνεται για τα Αριστεία και ποιος  είναι τελικά ο κατάλληλος για σημαιοφόρος. 
Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο να είναι σημαιοφόροι για τον απλό λόγο ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι λειψό και προβληματικό.
Για ποια αριστεία μιλάμε σένα σύστημα αποστήθισης και παπαγαλίας. 
Σ ένα σύστημα ποτισμένο από την αρχή μέχρι το τέλος στην παραπαιδεία και το φροντιστήριο. 
Για ποια αριστεία μιλάμε όταν απουσιάζει η τέχνη,ο πολιτισμός,ο πολύπλευρος αθλητισμός,...κα.
Ποιος πιστοποιεί ότι σ ένα πληρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα  θα είναι ίδιοι οι άριστοι?
Γι'αυτό ας φτιάξουμε παιδεία και μετά μιλάμε για αρίστους.