Άποψη για το μεταναστευτικό-προσφυγικό

Το μεταναστευτικό-προσφυγικό αποτελεί κορυφαίο Εθνικό Θέμα που δεν χωρεί απλουστεύσεις από οποιαδήποτε πλευρά και να το προσεγγίσεις.
Είναι σίγουρα ανθρωπιστικό ζήτημα,αλλά τα όρια του ανθρωπισμού από την αλλοίωση της ταυτότητας του Ελληνισμού είναι πολύ κοντά.
Σίγουρα πάντως εντάσσεται στην σφαίρα υποτίμησης της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους πολιτικούς και στο Γενικό πλαίσιο ότι αποτελούμε τον υποβαθμισμένο εταίρο της Ε.Ε. που μπορούμε να του φορτώσουμε τα μεγάλα προβλήματα  δηλ μεταναστευτικό και πετρέλαια όταν μάλιστα  το οικοδόμημα της οικονομίας μας αποτελούν ο Τουρισμός και τα Τρόφιμα.