Ανάπτυξη

Είναι πλέον  φανερό  ότι το μεγάλο ζητούμενο της διάσωσης της πατρίδας μας από την δίνη της κοινωνικοοικονομικής  κρίσης που έχουμε περιέλθει την τελευταία δεκαετία,είναι η Ανάπτυξη.
Ανάπτυξη έχουμε όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε υλικούς κ ανθρώπινους πόρους.
Όταν αξιολογούμε μια επένδυση το πρώτο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι αν αυτή οδηγεί σε πολύπλευρη ανθρώπινη ευημερία,δηλ οικονομική, πολιτιστική, κτλ.
Όταν όμως παράγοντες όπως η  τωρινή μας οικονομική  δυναμική,η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και η Δημόσια Υγεία επηρεάζονται σε τέτοιο  βαθμό που τελικά να αναιρούνται τα ωφελήματα που προδιαγράφηκαν να εξυπηρετεί το αναπτυξιακό μας σχέδιο. Τότε η επένδυση πρέπει να ακυρωθεί.
Βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού και οφείλουμε το Εθνικό Συμφέρον να είναι πάνω από οποιαδήποτε ιδιωτική σκέψη και επιδίωξη. .